Tutkimus Suomen Triathlonliiton imagosta ja jäsenten arvoprofiilista on valmistunut

3.12.2018

JAMK:n opiskelija Maria Karjalainen teki opinnäytetyönään tutkimiuksen Suomen Triathlonliiton imagosta ja jäsenten arvoprofiilista - Perceived Image and Member Value Profile of the Finnish Triathlon Association

Suomen Triathlonliiton imago ja jäsenten arvoprofiili

Maria Karjalaisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaiseksi urheiluorganisaation brändi-imago koetaan sen jäsenten keskuudessa sekä millaisia arvoja kyseisillä jäsenillä on. Tämän lisäksi tutkittiin sitä, millaisia eroja jäsenten arvoprofiileista voidaan löytää sen mukaan, kuinka pitkään triathlonia oli harrastettu.

Shalom Schwartzin luomaan arvoteoriaan pohjautuva kysely- lomake lähetettiin yhteensä 2607 Suomen Triathlonliiton jäsenelle. Kysely oli avoinna 11.– 25.9.2018 välisen ajan, ja 613 liiton jäsentä vastasi kyselyyn. Kyselyn luomisessa ja tulosten analysoinnissa hyödynnettiin Webropol-käyttöjärjestelmää. Tutkimustulosten kuvaamiseen käytettiin suoria jakaumia sekä ristiintaulukointeja.

Tutkimustulosten mukaan keskeisimpiä ominaisuuksia, joita jäsenet liittävät Suomen Triathlonliittoon, ovat rehellinen, vastuuntuntoinen, kohtelias, perinteinen ja ympäristöystävällinen. Jäsenten tärkeimpiä arvoja ovat turvallisuus, luonto ja hyväntahtoisuus. Jäsenten arvoprofiilit eivät eronneet toisistaan merkittävästi harrastusvuosien mukaan. Joitakin eroja kuitenkin löydettiin, kun Suomen Triathlonliittoon liitettäviä ominaisuuksia vertailtiin eri ikäryhmien kesken.

 

Liitteet

  • Thesis_Karjalainen.pdf (1.1 MB)
    Suomen Triathlonliiton imago ja jäsenten arvoprofiili - Perceived Image and Member Value Profile of the Finnish Triathlon Association