Jaakko Mattila

Triathlon tuomaritoiminta Suomessa - voisitko sinä olla triathlontuomari?

Tuomarina toimiminen on yksi triathlon harrastamisen muoto. Tuomarit toimivat Suomen triathlonliiton alaisissa kilpailuissa avustavina tuomareina ja päätuomareina varmistaen, että kilpailut ovat sujuvia, turvallisia ja sääntöjen mukaisia tapahtumia. Tuomarina voi edetä omalla "urapolulla" vaikkapa aina olympialaisiin asti. Suomessa on tällä hetkellä seitsemän kansainvälisen tason triathlontuomaria.

Olen toiminut tuomaroinin parissa vuodesta 2013, suoritin TO-1 level (Triathlon technical official) kurssin vuonna 2017, vuosina 2017–2021 olen toiminut kansallisesti ja kansainvälisesti kymmenissä eri kilpailuissa avustavana tuomarina sekä päätuomarina. Vuoden 2020 alusta pääsin mukaan kaksivuotiseen World Triathlon mentorointi ohjelmaan. Marraskuussa 2021 osallistun Espanjassa TO- 2 level kurssille, joka on toiseksi korkein tuomaritaso World Triathlon koulutusohjelmassa.

Tuomaroinin ehdottomasti tärkein rooli on varmistaa kilpailun ja kilpailijoiden turvallisuus, tämä menee kaiken muun edelle. Kilpailuun nimetty päätuomari on hyvissä ajoin ennen kilpailua yhteydessä tapahtuman kilpailunjohtajaan, päätuomari ja kilpailunjohtaja toimivat saumattomasti yhdessä, käyden läpi vaadittavan kirjallisen lupaprosessin kuten esim. pelastussuunnitelmat ja muun tarvittavan viranomaislupa- dokumentaation. Päätuomari toimii kilpailunjohtajan konsulttina ja sparraajana, jotta itse kilpailu täyttää ne kriteerit, mitä kilpailunjärjestämissäännöissä on mainittu ja vaadittu.

Säännöt saattavat olla joskus varsin hankalia tulkita ja ymmärtää, IM:llä on omia sääntöjä, SM- kilpailuissa on eri säännöt AG:lle kuin avoimessa sarjassa. Suomalaiset juniorit ovat olleet lievissä vaikeuksissa KV- kisoissa kun eivät ole tienneet tai tunteneet sääntöjä. Esim. SM- lähdöissä ko. sarjojen osalta sääntötulkinta on tarkoituksellisen tiukkaa, tämä valmentaa urheilijoita ja valmentajia toimimaan samojen sääntöjen puitteissa kansainvälisissä kilpailuissa. Mikäli kilpailet avoimessa sarjassa tai M/N 17–23, sinun oletetaan tietävän säännöt ja rikkomuksista tulee vääjäämättä sanktioita.

Itse kilpailun aikana tuomaritoiminta on näkyvässä roolissa, ensisijaisesti tuomarin rooli on ohjata ja opastaa, joskus toki myös rangaista selvistä sääntörikkomuksista.

Mielestäni suurin haaste on ymmärtää triathlon harrastamisen/kilpailemisen erikoispiirteet. Tuomaroinnin rooli liittyy enemmän tulosurheiluun kuin tapahtumiin. Jos tuomme liian tiukan sapluunan tapahtumaan, tuloksena on usein paha mieli kilpailun järjestäjällä, osallistujilla ja myös tuomarit eivät koe onnistuneen työssään.

Harvalla meistä on kokemusta normaali työelämän tai harrastuksen parissa, missä joudut puuttumaan virheisiin, epäkohtiin ja sanktioimaan niitä. Tuomarin korteissa on paljon voimaa, mutta vielä enemmän vastuuta. Tuomarointi on kuitenkin tärkeä osa laadukasta lajikokemusta niin kilpa- kuin harrasteurheilijoille. Hyvä itsetunto, lajituntemus, sosiaalisuus ja paineensietokyky ovat tärkeitä ominaisuuksia triathlontuomarille. Kritiikkiä tulee kestää, kisatilanteissa joskus tunne vie mukanaan ja urheilijan rationaalinen ajatuksenkulku herpaantuu.

Tuomaroinnin pariin tarvitsemme ehdottomasti lisää henkilöitä lajin sisältä. Suomen triathlonliitto järjestää oman kansallisen tuomarikoulutusohjelman keväällä 2022, mikäli tunnet kiinnostusta tuomarointia kohtaan, tule ihmeessä mukaan toimintaan. Tämän kurssin jälkeen voit kokeilla avustavan tuomarin tehtäviä kesällä 2022 liiton SM- kilpailuissa ja jatkaa tämän jälkeen mahdollisesti World Triathlon TO-1 kurssille kokemusten perusteella.

Kilpaillaan sääntöjen puitteissa, turvallisesti ja reilusti.

Jaakko Mattila
triathlontuomari