Ohje epäasiallisen käytöksen käsittelyyn

Ohje epäasiallisen käytöksen käsittelyyn

Yhdenvertaisuus on kunnioitusta toisia kohtaan erilaisuudesta huolimatta. Tämä tarkoittaa, ettei ketään kiusata, syrjitä, alisteta, nimitellä tai haukuta. Rasismi, ahdistelu tai väkivalta eivät kuulu urheiluun ja niistä tulisi olla määriteltynä seuraukset. Epäasialliseen käytökseen tulee puuttua ja ilmapiirin tulee avoin, jotta vaikeitakin asioita voidaan tuoda esille.

Triathlonliiton alaisessa toiminnassa tulee olla nollatoleranssi kaikelle kiusaamiselle, häirinnälle, hyväksikäytölle ja epäasialliselle käytökselle. Jotta voimme yhdessä ennaltaehkäistä näitä ilmiötä, meillä tulee olla tästä olla selkeät prosessit näiden asioiden ennaltaehkäisyyn ja käsittelyyn.

Triathlonliitto on tehnyt toimintaohjeet auttaakseen seuroja tämän tärkeän asian toteuttamisessa.

  1. Varmistakaa myös, että seuranne säännöissä huomioidaan häirintä ja epäasiallinen käytös, sekä niistä seuraavat kurinpidolliset toimenpiteet. Suosittelemme käyttämään Olympiakomitean tekemiä mallisääntöjä.
  2. Laatikaa seuralle oma toimintaohje epäasiallisen käytöksen tapausten käsittelyyn
  3. Varmistakaa tämän jälkeen, että virallisten toimintasääntöjen lisäksi seuranne sisäisissä toimintasäännöissä huomioidaan toimintamallit, joilla ennaltaehkäistään aktiivisesti häirintää ja kiusaamista.
  4. Kouluttakaa seuratoimijat antamalla heille työvälineitä ennaltaehkäisevään toimintaan. Valmiita pohjia tähän löytyy Et ole yksin - palvelusta:
  5. Tiedottakaa seuran jäsenille ja tarvittaville sidosryhmille (vanhemmat, valmentajat, seuran toimihenkilöt) ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä ja luoduista toimintamalleista.
  6. Tarkistakaa AINA lasten parissa työskentelevien rikostaustaote. Triathlonliitto suosittelee voimakkaasti rikostaustaotteen tarkastamista myös seuran vapaaehtoistoimijoilta.
  7. Kerätkää tietoa toimintatavoista, niiden vaikutuksista (esim. jäsenkyselyt), käykää läpi tulokset vuosittain.
  8. Muistakaa vahvistaa toimintaohjeet vuosittain ja kertokaa niistä kauden alussa kaikille toimijoille ja urheilijoille.

Lopuksi käykää läpi turvallisen seuran tarkastuslistan.

KLIKKAA KUVAA JA ALOITA VERKKOKOULUTUS