Protesti

Yleistä

Protesti tehdään urheilijan käytöstä, tuomaristoa tai kilpailun olosuhteita vastaan. Urheilija tai hänen valmentajansa voivat tehdä protestin päätuomarille, mikäli tuomaristo ei vielä ole huomioinut kyseistä asiaa, eikä päätuomari ole tehnyt siitä päätöstä.

Protestin sisältö

Protestin yhteydessä tulee maksaa 50 € Triathlonliiton tilille FI7040550012661092. Summa palautetaan, mikäli protesti hyväksytään. Jos protesti hylätään, rahaa ei palauteta, van se jää Triathlonliitolle. Protestikaavakkeen saa päätuomarilta tai maalialueen toimitsijoilta ja se tulee palauttaa päätuomarille 30 min kuluessa protestin tekijän maaliintulosta.

 Protestiin tulevat tiedot:

Epäilty sääntörikkomus, sekä:

 • Epäillyn sääntörikkomuksen tapahtumapaikka ja arvioitu tapahtuma-aika.
 • Epäiltyyn sääntörikkomukseen osallistuneet henkilöt
 • Todistajalausunto ja jos mahdollista graafinen esitys epäillystä sääntörikkomuksesta
 • Epäillyn sääntörikkomuksen todistajien nimet

Protestin menettelytapa

Protestitapauksessa toimitaan seuraavasti:

 • Protesti täytetään päätuomarin kanssa, ja protestin tekijä allekirjoittaa protestin annettujen aikarajojen sisällä.
 • Päätuomari ilmoittaa maalialueen ilmoitustaululla, että protesti on jätetty.
 • Protestin tekijän ja oletetusta sääntörikkeestä syytetty urheilija tai hänen kansallisen valmentajansa tai edustajansa tulee olla paikalla. Jos protestin tekijä ei odota paikalla, protestin kuulemista voidaan lykätä, tai se voidaan perua. Kilpailun tuomaristo päättää, onko protestin tekijän poissaolo kuulemisesta todellinen.
 • Jos jokin osapuoli jää pois tulosten kuulemisesta, tuomaristolla on oikeus tehdä päätös ilman heitä.
 • Jos tuomariston johtaja sallii, voidaan protestin tekijälle tai syytetylle urheilijalle nimetä edustaja protestin käsittelyyn.
 • Päätöksen kuuleminen ei ole julkinen yleisölle.
 • Kilpailun tuomariston johtaja selittää päätösprosessin ja jokaisen oikeudet.
 • Kilpailun tuomariston johtaja lukee protestin.
 • Protestin tekijälle ja syytetylle annetaan riittävästi aikaa kertoa selostuksensa tapahtuneesta.
 • Todistajia voi olla molemmilla osapuolilla korkeintaan kaksi, ja he saavat kukin puhua korkeintaan kolme minuuttia.
 • Tuomaristo kuuntelee todisteet ja tekee päätöksen yksinkertaisen enemmistön mielipiteen mukaan.
 • Päätös julkistetaan heti ja toimitetaan osapuolille pyynnöstä myös kirjallisesti.
 • Tuomaristo tekee tapaamisen lopuksi tapaamisesta pöytäkirjan, jossa on myös tuomariston päätös ja joka jokaisen tuomariston jäsenen on hyväksyttävä. Pöytäkirja toimitetaan Suomen Triathlonliittoon.