Turvallinen toimintaympäristö

Turvallisen harrastamis- ja urheiluympäristön merkitys on liikunnan kentällä korvaamaton. Suomen Triathlonliitto on yhdessä Suomen Olympiakomitean ja muiden lajiliittojen kanssa edistämässä turvallista toimintaympäristöä, jossa urheilu tuottaa iloa ja positiivisia koke­muksia kaikille. Tämän tavoitteen tukemiseksi Suomen Olympiakomitea on yhdessä lajiliittojen, Suomen Valmentajien ja SUEK:n (Suomen urheilun eettinen keskus) kanssa luonut vastuullisen valmentajan verkkokurssin. Verkkokurssin tavoitteena on lisätä urheilutoimijoiden yhteistä tietoisuutta ja ymmärrystä vastuullisesta valmentamisesta sekä fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä.

Suomen Triathlonliitto haastaa kaikki lajin valmentajat ja ohjaajat suorittamaan verkkokurssin! Vastuullisen valmentajan verkkokurssi sisältyy liiton valmentajakoulutuksiin.

Vastuullisen valmentajan verkkokurssi on suoritettavissa paikasta ja ajasta riippumatta osoitteessa oppimisareena.fi.

Kurssille pääseminen edellyttää rekisteröitymisen Suomisport -palveluun. Kurssin suoritettuaan osallistuja saa kurssista todistuksen sekä meriitin Suomisportin Sporttitililleen. Kurssisuoritus on osoitus sitoutumisesta vastuulliseen valmennukseen.

Ohjeistus valmentajille urheilussa tapahtuvan häirinnän ehkäisemiseksi