Hyvä Hallinto

Hyvä hallinto on osa triathlonliiton vastuullisuusohjelmaa. Triathlonliiton ja sen alaisten seurojen toiminnan tulee olla hyvän hallintotavan mukaisesti läpinäkyvää, avointa ja jäsenistöään osallistavaa toimintaa. Seuran omien sääntöjen lisäksi Yhdistyslaki luo seuran toiminnalle suuntaviivat. Tälle sivulle on koottu Triathlonliiton sääntöjä ja tukimateriaaleja seuroille sekä linkkejä Olympiakomitean materiaaleihin. 

Triathlonliitoa sitovat säännöt (Triathlonliiton toimintasäännöt, johtosäännöt, kurinpitosäännöt sekä kilpailu- kilpailunjärjestämissäännöt)

Seuran mallisäännöt

Olympiakomitean materiaalit yhdistyshallinnon tueksi (mm. seurajohtajan käsikirja, urheiluseuran viestintäopas, työsopimusmalleja)

Seuran hallinto -verkkokurssi (15min)