Hyvä Hallinto

Hyvä hallinto on olennainen osa Triathlonliiton toimintaa. Se muodostaa vankan perustan ja luo luottamusta jäsentemme keskuudessa. Laajasti ottaen hyvä hallinto kattaa hallituksen vastuut, avoimuuden, läpinäkyvyyden, vastuullisen rahoituksen, päätöksenteon prosessit sekä sidosryhmäviestinnän. Haluamme varmistaa avoimuuden, vastuullisuuden ja osallistumismahdollisuudet kaikille jäsenillemme ja sidosryhmillemme. Seuraavat näkökulmat ovat keskiössä hyvän hallinnon toteutumisessa:

1. Hallituksen vastuut ja toiminnan läpinäkyvyys:

Triathlonliiton hallituksen jäsenet ovat vastuussa liiton toiminnasta ja päätöksenteosta. Hallituksen jäsenet toimivat liiton parhaaksi, noudattaen eturistiriitojen välttämisperiaatteita päätöksenteossa.

2. Avoin päätöksenteko:

Tärkeät päätökset, kuten talousarvio ja strategiset suunnitelmat, tehdään avoimesti ja dokumentoidaan kaikkien saataville. Hallitus pitää säännöllisesti avoimia kokouksia, joissa jäsenet voivat esittää kysymyksiä ja saada tietoa päätöksenteon taustoista.

3. Vastuullinen rahoitus:

Varainhoito on avointa ja vastuullista, sisältäen selkeän talousarvion ja säännöllisen talousraportoinnin. Talousraportointi tulee olla avointa, jotta jäsenet voivat seurata liiton taloudellista tilannetta.

4. Päätöksenteon osallistavuus:

Hallituksen jäsenten lisäksi liiton jäsenillä on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon esimerkiksi jäsenäänestyksillä.

5. Sidosryhmäviestintä:

Aktiivinen viestintä ja kuuleminen sidosryhmien kanssa takaavat, että liitto vastaa kaikkien tarpeisiin.

6. Eettiset periaatteet:

Liitto sitoutuu eettisiin periaatteisiin ja arvoihin. Tämä auttaa varmistamaan, että liiton toiminta on rehellistä, oikeudenmukaista ja vastuullista.

Triathlonliiton hyvä hallinto on olennainen menestystekijä, joka varmistaa jäsentemme tyytyväisyyden ja liittomme kasvun. Se myös houkuttelee yhteistyökumppaneita, jotka tukevat toimintaamme. Hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen on keskeistä liittomme menestyksen kannalta, ja se osoittaa sitoutumisemme jäsentemme tarpeisiin ja odotuksiin.


Triathlonliitoa sitovat säännöt (Triathlonliiton toimintasäännöt, johtosäännöt, kurinpitosäännöt sekä kilpailu- kilpailunjärjestämissäännöt)

Seuran mallisäännöt (2023)

Olympiakomitean materiaalit yhdistyshallinnon tueksi (mm. seurajohtajan käsikirja, urheiluseuran viestintäopas, työsopimusmalleja)

Seuran hallinto -verkkokurssi (15min)


Sivu päivitetty 24.11.2023