Yhdenvertaisuusuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelma 2023-2025

Suomen Triathlonliiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Liitto pyrkii edistämään sukupuolten ja ihmisten välistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta. Se on sitoutunut Reilun kilpailun mukaiseen toimintaan oman ohjelmansa mukaisesti. Triathlonliitto haluaa toimia vastuullisesti, edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan ja tukea seuroja näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Triathlonliitto sitoutuu edistämään yhdenvertaisuutta lajin parissa ja on päivittänyt Yhdenvertaisuussuunnitelmansa. Edellisen suunnitelman laadintaan vaikuttivat jäsenistön näkemykset ja tarpeet, ja tämä päivitetty versio keskittyy niihin osa-alueisiin, jotka jäivät edellisen suunnitelman aikana kesken tai vaativat erityistä huomiota.