Reilun kilpailun ohjelma

Suomen Triathlonliitto julkisti uuden Reilun Kilpailun ohjelmansa 24.3.2023, joka sai hyväksynnän liiton hallitukselta 24.2.2023. Ohjelma välitettiin Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) kautta ja toimii liiton julkisena kannanottona reilun urheilun puolesta. Sisältyvä säännöstö sitoo kaikkea liiton alaista toimintaa.

Triathlonliiton Reilun Kilpailun ohjelma koostuu antidoping- ja kilpailumanipulaation torjuntaohjelmista. Liiton tavoitteena on edistää puhtaan urheilun ideaa ja taata kaikille jäsenilleen oikeuden reiluun ja tasavertaiseen liikuntaan ja urheiluun. Reilusti ja sääntöjenmukaisesti kilpaileva urheilija kunnioittaa muita urheilijoita ja yhteisiä sääntöjä samalla kun vaalii omaa hyvinvointiaan. Reilun Kilpailun ohjelmat sisällyttävät antidopingtyön ja kilpailumanipulaation torjunnan olennaiseksi osaksi liiton toimintaa; tämä heijastuu urheilijoiden valmistautumiseen, uusien valmentajien ja ohjaajien koulutukseen sekä johtohenkilöiden toimintaan. Triathlonliitto sitoutuu ohjelman myötä tiedottamaan ja kouluttamaan kaikista näihin teemoihin liittyvistä asioista.

Reilun Kilpailun ohjelmat käsittelevät liiton edistämää antidopingtoimintaa ja kilpailumanipulaation torjuntaa sekä näiden seurantaa. Molemmat osiot sisältävät perustietoa aihealueiden säännöistä, sopimuksista, koulutuksesta, viestinnästä ja valvonnasta. Ohjelmat kattavat ne osa-alueet, jotka sitovat kaikkia suoraan Triathlonliiton toiminnassa mukana olevia henkilöitä sekä epäsuorasti esimerkiksi urheilijan tukihenkilöitä.

Näiden Reilun Kilpailun ohjelmien laatimisessa on noudatettu Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n kriteeristöä järjestöjen vastaaville ohjelmille. Triathlonliiton vastuuhenkilönä sekä antidopingtyön että kilpailumanipulaation torjunnan osalta toimii liiton toiminnanjohtaja Kaisa Tamminen.

Suomen Triathlonliitto on Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen (SUEK) alainen ja liiton jäsenseurat noudattavat antidopingsäännöstöä.

Tasomäärittely

Triathlonliiton tasomäärittelyn piirissä ovat avoimen sarjan miesten ja naisten SM-kilpailuihin osallistuvat urheilijat.

Lääkkeiden dopingluokitukset

KAMU -lääkehaun kautta on mahdollista tarkistaa ainoastaan Suomesta saatavilla olevia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Lääkehaku ei kuitenkaan käsitä erityislupavalmisteita. Mikäli haettua lääkevalmistetta ei löydy hausta, käyttäjän tulee ottaa yhteyttä Suomen urheilun eettiseen keskukseen (SUEK).

Uudistunut Puhtaasti Paras koulutus ja Reilusti Paras koulutus

Urheilijan opas Maailman antidoping­säännöstöön 2021

SUEKin lajikohtainen tasomäärittely

KAMU lääkehaku

KAMU Antidopingopas 2023

Kielletyt Aineet ja Menetelmät Urheilussa

Athletes’ Anti-Doping Rights Act - WADA

Asiakirja Urheilijoiden oikeuksista antidopingasioissa

ERKKA-erivapauskone

Urheilijan oikeudet  ja velvollisuudet dopingtestissä

ILMO - ILMOita urheilurikkomuksista


Sivu päivitetty 24.11.2023