Reilun kilpailun ohjelma

Suomen Triathlonliitto julkaisi uuden Reilun Kilpailun ohjelmansa 24.3.2023. Liiton hallitus hyväksyi ohjelman 24.2.2023 ja luovutti sen julkaistavaksi Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) kautta. Ohjelma on Liiton julkinen kannanotto reilun urheilun puolesta. Ohjelmassa oleva säännöstö sitoo kaikkea Liiton alaista toimintaa.

Suomen Triathlonliiton Reilun kilpailun ohjelma koostuu antidoping- ja kilpailumanipulaation torjuntaohjelmista. Triathlonliiton tavoitteena on vaalia puhdasta urheilua ja taata kaikille jäsenilleen oikeus reiluun ja tasavertaiseen liikuntaan ja urheiluun. Puhtain keinoin ja reilun kilpailun säännöin kilpaileva urheilija kunnioittaa toisia urheilijoita sekä yhteisiä sääntöjä ja vaalii samalla omaa hyvinvointiaan. Reilun kilpailun ohjelmat lisäävät antidopingtyön ja kilpailumanipulaation torjunnan osuutta kaikessa liiton toiminnassa niin urheilijoiden valmentautumisessa kuin uusien valmentajien ja ohjaajien sekä johtohenkilöiden koulutuksessa. Triathlonliitto sitoutuu tämän ohjelman myötä tiedottamaan ja kouluttamaan antidoping- ja kilpailumanipulaation torjuntaan liittyvistä asioista.

Triathlonliiton Reilun kilpailun ohjelmissa käydään läpi liiton edistämää antidopingtoimintaa tai kilpailumanipulaation torjuntaa sekä näiden toimintojen seurantaa. Molemmat ohjelmaosiot sisältävät lisäksi perustietoa aihealueiden säännöistä ja sopimuksista, koulutuksesta, viestinnästä ja valvonnasta. Ohjelmista käy ilmi ne seikat, jotka sitovat kaikkia suoraan Triathlonliiton toiminnassa mukana olevia henkilöitä, mutta myös epäsuorasti mm. urheilijan tukihenkilönä toimivia.

Nämä Reilun kilpailun ohjelmat on laadittu noudattaen Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n kriteeristöä järjestöjen Reilun kilpailun ohjelmille. Triathlonliiton vastuuhenkilö sekä antidopingtyön kuin kilpailumanipulaation torjunnan osalta on liiton toiminnanjohtaja Kaisa Tamminen.

Suomen Triathlonliitto on Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen (SUEK) alainen ja liiton jäsenseurat noudattavat antidopingsäännöstöä.

Tasomäärittely

Triathlonliiton tasomäärittelyn piirissä ovat avoimen sarjan miesten ja naisten SM-kilpailuihin osallistuvat urheilijat.

Lääkkeiden dopingluokitukset

KAMU -lääkehaussa voi tarkistaa vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Lääkehaku ei sisällä erityislupavalmisteita. Mikäli haettua lääkevalmistetta ei löydy, käyttäjän tulee olla yhteydessä SUEKiin.

Uudistunut Puhtaasti Paras koulutus

Urheilijan opas Maailman antidoping­säännöstöön 2021

SUEKin lajikohtainen tasomäärittely

KAMU lääkehaku

KAMU Antidopingopas 2023

Kielletyt Aineet ja Menetelmät Urheilussa

Athletes’ Anti-Doping Rights Act - WADA

Asiakirja Urheilijoiden oikeuksista antidopingasioissa

ERKKA-erivapauskone

Urheilijan oikeudet  ja velvollisuudet dopingtestissä

ILMO - ILMOita urheilurikkomuksista