Ajantasaista antidopingtietoa

Suomen Triathlonliitto on julkaissut uuden antidopingohjelmansa 28.11.2017 ja luovuttanut sen julkaistavaksi Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) kautta. Ohjelma on Liiton julkinen kannanotto puhtaan urheilun puolesta. Ohjelmassa oleva säännöstö sitoo kaikkea Liiton alaista toimintaa.

Nyt päivitetty ohjelma innostaa kaikkia toimijoita laadukkaaseen antidopintoimintaan. Se määrittelee toiminnan toimintatavat sekä tavoitteet. Liiton antidopingtoiminnan tärkein tehtävä on vaikuttaa koulutuksen ja viestinnän avulla siihen, että kaikki triathlontoimijat asennoituvat kielteisesti dopingiin, sen käyttöön ja reilun pelin sääntöjä rikkovaan toimintaan. Suomen antidopingsäännöstö velvoittaa Liittoa tekemään antidopingohjelman sekä toteuttamaan sitä toiminnassaan. SUEK:n rooli on arvioida lajiliittojen antidopingohjelmia ja raportoida näistä Opetus ja kulttuuriministeriölle (OKM). OKM:n yleisavustukseen kuuluu laadullinen arviointi ja Antidopingohjelman arviointi on osa toiminnan laadullista arviointia.

Liiton antidopingohjelman vastuuhenkilö on Kaisa Tamminen.

Suomen Triathlonliitto on Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen (SUEK) alainen ja liiton jäsenseurat noudattavat antidopingsäännöstöä.

Tasomäärittely

Triathlonliiton tasomäärittelyn piirissä ovat avoimen sarjan miesten ja naisten SM-kilpailuihin osallistuvat urheilijat.

Lääkkeiden dopingluokitukset

KAMU -lääkehaussa voi tarkistaa vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Lääkehaku ei sisällä erityislupavalmisteita. Mikäli haettua lääkevalmistetta ei löydy, käyttäjän tulee olla yhteydessä SUEKiin.

Uudistunut Puhtaasti Paras koulutus

Urheilijan opas Maailman antidoping­säännöstöön 2021

SUEKin lajikohtainen tasomäärittely

KAMU lääkehaku

KAMU Antidopingopas 2022

Kielletyt Aineet ja Menetelmät Urheilussa

Athletes’ Anti-Doping Rights Act - WADA

ERKKA-erivapauskone

Urheilijan oikeudet  ja velvollisuudet dopingtestissä

ILMO - ILMOita urheilurikkomuksista