Nuorten urheilijoiden siirtojen eettinen toimintamalli

Johdanto

Urheilijasiirtojen yhteydessä seurojen ja toimijoiden välistä suhdetta testataan usein. Haluamme rohkaista kaikkia osapuolia vastuulliseen, eettiseen ja muiden lajitoimijoiden kunnioittavaan toimintaan, olipa kyseessä sitten urheilijasiirrot tai muut toimintaan liittyvät asiat.

Urheilijoiden vapaa liikkuvuus on perusoikeus, jota ei tietoisesti pyritä rajoittamaan tai sääntelemään liiaksi. Tämän vuoksi on tärkeää pitää mielessä eettinen toimintamalli erityisesti nuorten urheilijoiden kohdalla, jotka ovat alaikäisiä eli alle 18-vuotiaita henkilöitä.

Tämä toimintamalli perustuu Suomen Olympiakomitean Reilu Peli -urheiluyhteisön eettisiin periaatteisiin.

Toimintamallin ohjeet

Lähtökohtana on varmistaa, että uusi seura pystyy tarjoamaan nuorelle urheilijalle toimintaa, joka vastaa hänen kykyjään ja toiveitaan ja tukee hänen kokonaisvaltaista kehittymistään. Tärkeää on muistaa, ettei alaikäistä urheilijaa saa koskaan lähestyä suoraan seurasiirtoasioissa ilman asianmukaista yhteydenottojärjestystä.

Uuden seuran aloitteesta tapahtuva nuoren urheilijan rekrytointi

Menettelytapaohjeistus

1. Valmentaja ottaa yhteyden urheilijan tämänhetkiseen vastuuvalmentajaan ja keskustelee urheilijaan kohdistuneesta mielenkiinnosta.

2. Huoltajien/vanhempien luvalla voidaan ottaa yhteyttä alaikäiseen urheilijaan ja esitellä uuden joukkueen toimintatapoja.

3. Pidetään yllä keskusteluyhteyksiä lähtöseuran kanssa urheilijan eduksi.

4. Huolehditaan, että urheilijan velvoitteet lähtöseuran ja uuden seuran kanssa tulevat kuntoon.

Käytännön vinkkejä ja huomioita

  • Kunnioitetaan lasten oikeuksia ja annetaan heidän kasvaa rauhassa.
  • Huomioidaan nuoren tunteet ja suhtaudutaan suojelevasti kaveripiirin muutoksiin.
  • Vältetään lupauksia, joita ei voida pitää.
  • Huomioidaan matkustamiseen liittyvät kustannukset ja aika.

Urheilijan omaehtoinen siirtyminen

Lähtökohtana on varmistaa, että urheilija voi vaihtaa seuraa omasta halustaan ilman esteitä, kunhan hän on täyttänyt lähtöseuransa velvoitteet.

Menettelytapaohjeistus

1. Urheilijan tulee informoida seuran vaihtamisesta välittömästi omaa valmentajaansa ja huoltajaansa.

2. Lähtöseura tarkistaa velvoitteiden täyttymisen ja hyväksyy siirron huoltajien/vanhempien suostumuksella.

3. Siirron yhteydessä keskustellaan urheilijan kehittymisestä ja mahdollisista haasteista.

4. Lähtöseura kohdellaan entistä urheilijaa kannustavasti ja kunnioittavasti.

Asiaan liittyvät säännöt ja säännöstö

Urheilutoimintaan osallistuvat henkilöt ja seurat ovat velvoitettuja noudattamaan Suomen Olympiakomitean urheiluyhteisön eettisiä periaatteita, voimassa olevia liiton sääntöjä, säännöstöjä ja liiton päätöksiä.