Ohjeet epäasiallisen käytöksen ja häirinnän ilmoittamiseen

Urheiluharrastuksen on oltava turvallista

Kaikilla on oikeus nauttia harrastuksesta ilman pelkoa

Ohjeet epäasiallisen käytöksen ja häirinnän ennaltaehkäisyyn ja käsittelyyn

Triathlonliitto noudattaa nollatoleranssia kaikessa toiminnassaan syrjinnälle, kiusaamiselle, häirinnälle, hyväksikäytölle ja epäasialliselle käytökselle. Triathlonliitto pyrkii ennaltaehkäisemään ja käsittelemään epäasiallista käytöstä ja häirintää näiden ohjeiden mukaisesti. Selkeä prosessi takaa, että asiaan nimetään vastuuhenkilöt ja se käsitellään luotettavasti ja asianmukaisesti.


Ennaltaehkäisy

Ennaltaehkäisyn tavoitteena on tunnistaa epäasiallisen käytöksen ja häirinnän ilmenemismuodot

  • Kiusaamista, häirintää, hyväksikäyttöä ja epäasiallista käytöstä voi esiintyä urheilussa eri muodoissa, erilaisissa tilanteissa, ja eri rooleissa olevien henkilöiden toimesta.
  • Jokainen näistä on yhtä vakava ja vaatii toimenpiteitä.

Näitä tilanteita voi syntyä esim:

  • urheilijan ja valmentajan välille
  • valmentaja/ien ja vanhempien välille
  • seuran toimihenkilöiden ja urheilijoiden välille
  • urheilijoiden välille
  • eri seurojen jäsenten välille

Triathlonliitossa kaikki valmentajat ovat velvoitettuja suorittamaan "Et ole yksin" -verkkokoulutuksen, mikä on myös osa liiton virallisia valmennuskoulutuksia. Jokaiselle maajoukkueelle laaditaan omat pelisäännöt liiton leirejä varten, ja nämä säännöt luodaan kunkin kauden ensimmäisen leirin aikana. Sääntöjen laatimisen yhteydessä käydään keskusteluja urheilijoiden kanssa kyseisestä aihealueesta. Samalla esitellään myös "Et ole yksin" -palvelu heille.

Kenelle ja miten liitoon voi ilmoittaa epäasiallisesta käytöksestä

Triathlonliittoon tulevat huolet osoitetaan ensisijaisesti liiton toiminnanjohtajalle.

Toiminnanjohtajan olessa estynyt, esim. lomalla, liiton puheenjohtaja tai liiton varapuheenjohtaja vastaavat asian viemisestä eteenpäin.

Urheilija voi myös aina ilmoittaa mahdollisesta epäasiallisesta käytöksestä tai häirinnästä Et ole yksin - palveluun.

Palvelussa toimii myös Chat-palvelu, josta tavoittaa asiantuntijan.

Epäeettisestä käyttäytymisestä tai toiminnasta voi tehdä ilmoituksen SUEK:n ILMO - järjestelmän kautta joko nimellisenä tai minettömänä.

Tapausten käsittely

Jos koet epäasiallista käytöstä, ota ensisijaisesti yhteyttä omaan seuraasi. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä liiton vastuuhenkilöihin. Triathlonliiton syyskokouksen valitsema Kurinpitolautakunta käsittelee kaikki liiton tietoon tulleet tapaukset omassa prosessissaan. Vakavat eettiset rikkomukset käsitellään SUEK:n valitsemassa kurinpitolautakunnassa.

Liitto pitää sinut ajan tasalla selvitysprosessista. Huomioi, että liitolla on rajalliset resurssit tulla paikalle selvittämään riitatilanteita. Siksi on suositeltavaa yrittää selvittää asia ensisijaisesti omassa seurassa esimerkiksi ottamalla yhteyttä seuran hallitukseen.

Seksuaalirikosten tapauksissa on tärkeää huomioida, että epäilyjen ollessa vakavia on aina syytä ottaa yhteys poliisiin. Jos olet epävarma siitä, onko kyse seksuaalirikoksesta, kannattaa konsultoida poliisia tai hakea neuvoa asiantuntijoilta. Voit saada neuvoa ilman, että kerrot uhrin tai epäillyn nimeä.


Sivu päivitetty 24.11.2023