Ohjeet epäasiallisen käytöksen ja häirinnän ilmoittamiseen

Urheiluharrastuksen on oltava turvallista

Kaikilla on oikeus nauttia harrastuksesta ilman pelkoa

Ohjeet epäasiallisen käytöksen ja häirinnän ennaltaehkäisyyn ja käsittelyyn

Triathlonliiton toiminnassa on nollatoleranssi kaikelle syrjinnälle, kiusaamiselle, häirinnälle, hyväksikäytölle ja epäasialliselle käytökselle. Triathlonliittossa epäasiallista käytöstä ja häirintää ennaltaehkäistään ja käsitellään näiden ohjeiden mukaisesti. Selkeä prosessi varmistaa, että asialla on vastuuhenkilöt ja asia tulee hoidetuksi luotettavasti.

Ennaltaehkäisy

Ennaltaehkäisyn tavoitteena on tunnistaa epäasiallisen käytöksen ja häirinnän ilmenemismuodot

  • Kiusaamista, häirintää, hyväksikäyttöä ja epäasiallista käytöstä voi esiintyä urheilussa eri muodoissa, erilaisissa tilanteissa, ja eri rooleissa olevien henkilöiden toimesta.
  • Jokainen näistä on yhtä vakava ja vaatii toimenpiteitä.

Näitä tilanteita voi syntyä esim:

  • urheilijan ja valmentajan välille
  • valmentaja/ien ja vanhempien välille
  • seuran toimihenkilöiden ja urheilijoiden välille
  • urheilijoiden välille
  • eri seurojen jäsenten välille

Triathlonliitossa kaikkien valmentajien tulee käydä Et ole yksin -verkkokoulutus, tämä koulutus on myös integroitu osaksi liiton valmennuskoulutuksia. Liiton leireillä tehdään kutakin maajoukkuetta koskevat pelisäännöt. Pelisäännöt tehdään aina kauden ensimmäisellä leirillä. Pelisääntöjen teon yhteydessä keskustellaan urheilijoiden kanssa aihealueesta. Keskustelun yhteydessä kerrotan myös Et ole yksin - palvelusta.

Kenelle ja miten liitoon voi ilmoittaa epäasiallisesta käytöksestä

Triathlonliittoon tulevat huolet osoitetaan ensisijaisesti liiton toiminnanjohtajalle.

Toiminnanjohtajan olessa estynyt, esim. lomalla, liiton puheenjohtaja tai liiton varapuheenjohtaja vastaavat asian viemisestä eteenpäin.

Urheilija voi myös aina ilmoittaa mahdollisesta epäasiallisesta käytöksestä tai häirinnästä Et ole yksin - palveluun.

Palvelussa toimii myös Chat-palvelu, josta tavoittaa asiantuntijan.

Epäeettisestä käyttäytymisestä tai toiminnasta voi tehdä ilmoituksen SUEK:n ILMO - järjestelmän kautta joko nimellisenä tai minettömänä.

Tapausten käsittely

Jos tunnistat epäasiallista käytöstä, ole aina yhteydessä ensisijaisesti omaan seuraasi ja sen jälkeen tarvittaessa liiton vastuuhenkilöihin. Liitossa hallitus käsittelee kaikki liiton tietoon tulleet tapaukset oman prosessinsa mukaisesti. Yhteydenoton koskiessa liiton jäsenseuran toimintaa, hallitus on yhteydessä seuraan, ja tekee seuraan selvityspyynnön.

Liitto pitää yhteydenottajan aina ajan tasalla selvitysprosessista. Huomioi, ettei liitolla ole ei välttämättä resursseja tulla paikan päälle esimerkiksi selvittämään riitatilanteita. Pyrithän selvittämään asian ensisijaisesti seurassa. Voit ottaa esimerkiksi yhteyttä seuran hallitukseen. Liittoon tulleet ilmoitukset käsitellään aina hallituksessa ja hallituksen päätöksen mukaisesti ne etenevät käsiteltäväksi tapauskohtaisesti oikealle taholle. Tämä taho voi olla liiton Kurinpitovaliokunta ja SUEK.

Seksuaalirikosten osalta on huomioitava, että rikosta epäillessä on rikoksen tutkiminen jätettävä aina poliisille. Ollessasi epävarma siitä, onko syytä epäillä seksuaalirikosta, konsultoi aina poliisia tai kysy neuvoa asiantuntijoilta. Voit kysyä neuvoa kertomatta uhrin tai epäillyn nimeä.