Seuran hyvä hallinto

Seuran Hyvän hallinnon periaatteita ovat:

1. Avoimuus ja läpinäkyvyys: Päätöksentekoprosessien avoimuus ja niiden perustelujen selkeä kommunikointi kaikille sidosryhmille.

2. Vastuullinen päätöksenteko: Hallituksen ja johtoryhmän vastuun selkeys päätöksenteosta ja sen vaikutuksista organisaatioon 

3. Talouden hallinta: Selkeä taloussuunnittelu, avoin budjetointi ja vastuullinen varainhoito.

4. Sidosryhmäviestintä: Jatkuva ja avoin viestintä eri sidosryhmien, kuten jäsenten, vapaaehtoisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

5. Eettiset periaatteet: Eettiset normit ja arvot, joiden mukaisesti organisaatio toimii.

6. Riskienhallinta: Riskien tunnistaminen ja hallinta toiminnassa.

7. Sääntöjen ja määräysten noudattaminen: Tarkka sääntöjen, lakien ja määräysten noudattaminen. 

8. Vastuullisuus: Ympäristö- ja sosiaalinen vastuullisuus, jotka heijastuvat organisaation toimintaan.

Nämä periaatteet auttavat varmistamaan organisaation tehokkaan ja vastuullisen toiminnan sekä luottamuksen säilymisen sidosryhmien keskuudessa.

Ohjeita hyvään hallinton:

1. Muutosten ilmoittaminen PRH:lle: Kaikki muutokset yhdistyksen tiedoissa on ilmoitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH). Tämä ilmoitus tehdään sähköisesti yhdistysrekisteriin.

2. Verkkokoulutus hyvästä hallinnosta: Olympiakomitean sivuilta löytyy verkkokoulutus, joka käsittelee seuran hyvää hallintoa. Tämä koulutus tarjoaa tärkeitä tietoja ja työkaluja seuran johtamiseen ja hallintoon liittyen.

3. Seuran johtamisen materiaalit: Olympiakomitean sivuilta löydät myös muita hyödyllisiä materiaaleja ja työkaluja seuran johtamiseen ja hallintoon liittyen. Näitä ovat esimerkiksi seuran johtamista ja hallintoa koskevat oppaat ja työkalut.


Sivu päivitetty 24.11.2024.