Julia Kekkonen sai URA-säätiön apurahan!

13.12.2022

Julia Kekkoselle myönnettiin maanantaina 1500 € URA-säätiön apurahan lukuvuosille 2022-2023. Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö (URA) on perustettu vuonna 1972 ja sen tarkoituksena on edistää urheilijoiden ammattiin valmistumista ja pyrkiä turvaamaan aktiiviuransa päättäneiden urheilijoiden koulutus. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa jakamalla vuosittain opiskeluapurahoja kansainväliseen menestykseen tähtäävien tai aktiiviuransa jo päättäneiden huippu-urheilijoiden ammattiin valmistavaan ja tutkintoon tähtäävään opiskeluun.

Kaikki apurahan saajat