Duathlonin ja Joukkueviestien SM-kilpailujen haku vuodeksi 2019 on nyt auki

10.10.2018

Duathlonin ja Joukkueviestien SM-kilpailujen haku vuodeksi 2019

Kilpailulupahakemukset tehdään 2.11.2018 mennessä käyttäen alla olevaa hakulomaketta. Annetut tiedot ovat sitovia, niitä voi kuitenkin muokata vielä hakuaikana. Hakemuksen sisältö on kokonaisuudessaan luottamuksellinen. Poikkeamat kilpailunjärjestämissääntöihin tulee ilmoittaa kilpailuanomuksen yhteydessä.

KILPAILULUPAMAKSUT 2019

Kilpailulupamaksu on osallistujaperusteinen ja se sisältää kaikki kilpailijat, jotka osallistuvat SM- kilpailuihin tai samassa yhteydessä samalla (tai siihen rinnastettavalla) matkalla kilpailtaviin sarjoihin. Joukkuekilpailussa maksu on joukkuekohtainen. Maksu sisältää liiton asettaman päätuomarin palkkion ja matkakulut, sekä SM- / kansallisten kisojen lupamaksun. OLYMPIAKOMITEAN Tuplaturva vakuutuksen, Gramex- ja teostomaksut.

Määräytymisperuste on kilpailuun ilmoittautuneiden urheilijoiden lukumäärä tai vähintään minimimaksu.

SM-JOUKKUEVIESTIT

Joukkueviesti on tuleva Olympialaji Tokiossa, joukkueessa kisaavat aina 2 naista + 2 miestä (järjestyksessä N+M+N+M), joista jokainen tekee triathlonin lyhyillä matkoilla 200m - 6km – 1.5km

SM-kilpailuissa kisataan seuraavissa sarjoissa:

1. SM-joukkueviesti Yleinen: kolmen hengen joukkue, joista vähintään yhden kilpailijan tulee olla nainen, joka kisaa 2. osuudella.

2. SM-joukkueviesti Nuoret: kolmen hengen joukkue, kaikki kilpailijat 19 v tai nuorempia (syntyneet v. 1999 tai aikaisemmin) ja vähintään yhden kilpailijan tulee olla nainen, joka kisaa 2. osuudella.

3. SM-joukkueviesti Masters: kolmen hengen joukkue, kilpailijoiden yhteenlaskettu ikä pitää olla vähintään 130 v ja vähintään yhden kilpailijan tulee olla nainen, joka kisaa 2. osuudella.

Joukkueenikä: Esim. jos kaikki ovat syntyneet v. 1974, joukkueen iäksi tulee 3x44v = 132v

Matkat: uinti 200 m - pyöräily 5 km - juoksu 1,5-2 km.

 

KILPAILUNJÄRJESTÄJÄN KILPAILULUPAMAKSU €/osallistuja:

KILPAILUN LISENSSIMAKSU

€ / Osallistuja

Minimimaksu

Duathlonin SM

10 €

1000€

Joukkueviesti SM

10 €

2000€

   
   

SM-KILPAILUISSA JÄRJESTETTÄVÄT SARJAT VIRALLISET KILPAILUSARJAT OVAT, kisajärjestäjä voi hakea tähän poikkeamaa ilmoittamalla siitä haun yhteydessä kohdassa - Poikkeamat sääntöihin

MYL (miehet yleinen), NYL (naiset yleinen), M/N 19-18, M/N 17-16, M/N 15-14, M/N 13-12,

M/N20-24, M/N 25-29, M/N30-34, M/N35-39, M/N40-44, M/N45-49, M/N50-54, M/N55-59, M/N60-64, M/N65-69, M/N70-74 ja M/N75->.

SM-OSANOTTOMAKSU

Kilpailunjärjestäjä määrittää hakemuksessaan SM-kilpailujen osanottomaksut ja mahdolliset peruutusehdot.

VALINTAKRITEERIT

Kilpailuun turvallisuuteen liittyvät hakemuskohdat ovat poissulkevia. Osallistumismaksujen ja palkintorahan suuruus, järjestäjän luotettavuus ja aikaisempi kokemus triathlonkilpailujärjestelyistä ovat merkityksellisiä kriteereitä valinnan suhteen. Osanottajamääräarviossa hakija arvioi sen osanottajamäärään, johon se sitoutuu enintään ja josta se maksaa liitolle kilpailunjärjestämismaksun. Todellinen osallistujamäärä voi poiketa ilmoitetuista luvuista.  HUOMIOI MINIMIMAKSU! Liitto arvio tapahtuman mediapotentiaalia annetun selvityksen perusteella. Hakemuksessa annettujen tietojen perusteella liittohallituksen kilpailutyöryhmä arvioi hakijat ja ansioitunein hakija valitaan SM-kilpailujen järjestäjäksi. Hakemuksessa ilmoitetut tiedot ovat sitovia. Mikäli niistä poiketaan, voi liittohallitus peruuttaa kilpailuluvan, määrätä sanktion tai siirtää kisat toiselle järjestäjälle.

POIKKEMAT SÄÄNNÖISTÄ

Kilpailunjärjestäjän tulee hakea kilpailuvaliokunnalta lupaa poiketa säännöistä kilpailulupaa haettaessa, jotta kilpailuvaliokunta/ liitonhallitus pystyy arvioimaan kaikkia hakijoita tasapuolisesti. Lupa voidaan myöntää, mikäli sen tarkoitus on korostaa kilpailun erityistä luonnetta. Kilpailun ja kilpailijoiden turvallisuutta ei saa vaarantaa, eikä kilpailun turvallisuuteen liittyviin kohtiin ei voi hakea poikkeusta SM-kilpailua järjestettäessä (kuten muulta liikenteeltä suljettu pyöräreitti). Poikkeuksista tulee tiedottaa kilpailijoille kirjallisesti ennen kilpailua kilpailukutsun yhteydessä.

KAIKKI HAKEMUKSET KÄSITELLÄÄN LUOTTAMUKSELLISESTI, EIKÄ NIISSÄ OLEVIA TIETOJA KÄYTETÄ MUUHUN KUIN SM-KILPAILUJEN HAKUUN VUOSIKSI 2019.

 

HAKULOMAKKEESEEN