KUTSU YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN

10.10.2018

KUTSU YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN

Aika:     24.11.2018 kello 12.00

Paikka:  Bürkert Oy:n kokoustila, Atomitie 5, 00370 Helsinki

SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT SÄÄNTÖJEN MUKAAN OVAT:

 • kokouksen avaus/järjestäytyminen 
 • edustajien toteaminen ja niiden äänimäärät 
 • kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 • kokouksen esityslistan hyväksyminen 
 • tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta päättäminen 
 • tulevan vuoden liittymis- ja jäsenmaksuista ja kertakaikkisesta jäsenmaksusta päättäminen 
 • matkakorvauksista ja kokouspalkkioista päättäminen 
 • tulevan vuoden tulo- ja menoarviosta päättäminen 
 • liittohallituksen puheenjohtajan valinta joka toinen vuosi 
 • iittohallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle 
 • yhden tilintarkastusyhteisön tai yhden HT-, KHT- tai JHT- tilintarkastajaksi hyväksytyn luonnollisen henkilön valinta tarkastamaan liiton tilit ja toiminta ja hänelle HT-, KHT- tai JHT- tilintarkastajaksi hyväksytty varahenkilö 
 • käsitellään liittohallituksen esittämät asiat sekä jäsenseuran liittohallitukselle kirjallisesti 14 vuorokautta ennen kokousta esittämät asiat. 

Kokouksen materiaalin saa liiton toimistolta: kaisa.tamminen@triathlon.fi

Triathlonliiton voimassa olevat toimintasäännöt