SM-kisahaku vuosiksi 2019-2020 on avattu!

9.5.2018

Triathlonliiton SM-kilpailujen haku vuosiksi 2019-2020

Kilpailulupahakemukset tehdään 26.5.2018 mennessä käyttäen alla olevaa sähköistä hakulomaketta. Annetut tiedot ovat sitovia, niitä voi kuitenkin muokata vielä hakuaikana. Hakemuksen sisältö on kokonaisuudessaan luottamuksellinen. Poikkeamat kilpailunjärjestämissääntöihin tulee ilmoittaa kilpailuanomuksen yhteydessä.

KILPAILULUPAMAKSUT 2019-2020

Kilpailulupamaksu on osallistujaperusteinen ja se sisältää kaikki kilpailijat, jotka osallistuvat SM- kilpailuihin tai samassa yhteydessä samalla (tai siihen rinnastettavalla) matkalla kilpailtaviin sarjoihin. Joukkuekilpailussa maksu on joukkuekohtainen. Maksu sisältää liiton asettamien tuomareiden palkkiot (kts liite 1), matkakulut, sekä SM- / kansallisten kisojen lupamaksun. OLYMPIAKOMITEAN Tuplaturva vakuutuksen, Gramex- ja teostomaksut.

Määräytymisperuste on kilpailuun ilmoittautuneiden urheilijoiden lukumäärä tai vähintään minimimaksu.

KILPAILUNJÄRJESTÄJÄN KILPAILULUPAMAKSU €/osallistuja:

KILPAILUN LISENSSIMAKSU

€ / Osallistuja

Minimimaksu

Pikamatkan SM

10 €

2000€

Perusmatkan SM

10 €

2000€

Puolimatkan SM

10 €

4000€

Täyden/pitkän matkan SM

10 €

3000€

SM-KILPAILUISSA JÄRJESTETTÄVÄT SARJAT

VIRALLISET KILPAILUSARJAT:

MYL (miehet yleinen), NYL (naiset yleinen), M/N 19-18, M/N 17-16, M/N 15-14

M/N20-24, M/N 25-29, M/N30-34, M/N35-39, M/N40-44, M/N45-49, M/N50-54, M/N55-59, M/N60-64, M/N65-69, M/N70-74 ja M/N75->.

Nuorten sarjoissa M/N19-15 ovat seuraavat matkarajoitukset:

- Triathlon pitkä matka: ei sarjoja M/N19-15

- Triathlon puolimatka: ei sarjoja M/N17-15

- Triathlon perusmatka: ei sarjoja M/N17-15

- Triathlon sprinttimatka: ei sarjoja M/N 15-14

 

SM-OSANOTTOMAKSU

Kilpailunjärjestäjä määrittää hakemuksessaan SM-kilpailujen osanottomaksut ja mahdolliset peruutusehdot.

VALINTAKRITEERIT

Kilpailuun turvallisuuteen liittyvät hakemuskohdat ovat poissulkevia. Osallistumismaksujen ja palkintorahan suuruus, järjestäjän luotettavuus ja aikaisempi kokemus triathlonkilpailujärjestelyistä ovat merkityksellisiä kriteereitä valinnan suhteen. Osanottajamääräarviossa hakija arvioi sen osanottajamäärään, johon se sitoutuu enintään ja josta se maksaa liitolle kilpailunjärjestämismaksun. Todellinen osallistujamäärä voi poiketa ilmoitetuista luvuista.  HUOMIOI MINIMIMAKSU! Liitto arvio tapahtuman mediapotentiaalia annetun selvityksen perusteella. Hakemuksessa annettujen tietojen perusteella liittohallituksen kilpailutyöryhmä arvioi hakijat ja ansioitunein hakija valitaan SM-kilpailujen järjestäjäksi. Hakemuksessa ilmoitetut tiedot ovat sitovia. Mikäli niistä poiketaan, voi liittohallitus peruuttaa kilpailuluvan, määrätä sanktion tai siirtää kisat toiselle järjestäjälle.

POIKKEMAT SÄÄNNÖISTÄ

Kilpailunjärjestäjän tulee hakea kilpailuvaliokunnalta lupaa poiketa säännöistä kilpailulupaa haettaessa, jotta kilpailuvaliokunta/ liitonhallitus pystyy arvioimaan kaikkia hakijoita tasapuolisesti. Lupa voidaan myöntää, mikäli sen tarkoitus on korostaa kilpailun erityistä luonnetta. Kilpailun ja kilpailijoiden turvallisuutta ei saa vaarantaa, eikä kilpailun turvallisuuteen liittyviin kohtiin ei voi hakea poikkeusta SM-kilpailua järjestettäessä (kuten muulta liikenteeltä suljettu pyöräreitti). Poikkeuksista tulee tiedottaa kilpailijoille kirjallisesti ennen kilpailua kilpailukutsun yhteydessä.

KAIKKI HAKEMUKSET KÄSITELLÄÄN LUOTTAMUKSELLISESTI, EIKÄ NIISSÄ OLEVIA TIETOJA KÄYTETÄ MUUHUN KUIN SM-KILPAILUJEN HAKUUN VUOSIKSI 2019-2020.

KILPAILUNJÄRJESTÄMISSÄÄNNÖT

HAKUKAAVAKE