Suomen Triathlonliitto on julkaissut uuden Antidopingohjelmansa

29.11.2017

Suomen Triathlonliitto on julkaissut uuden antidopingohjelmansa ja luovuttanut sen julkaistavaksi Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) kautta. Ohjelma on Liiton julkinen kannanotto puhtaan urheilun puolesta. Ohjelmassa oleva säännöstö sitoo kaikkea Liiton alaista toimintaa.

Nyt päivitetty ohjelma innostaa kaikkia toimijoita laadukkaaseen antidopintoimintaan. Se määrittelee toiminnan toimintatavat sekä tavoitteet. Liiton antidopingtoiminnan tärkein tehtävä on vaikuttaa koulutuksen ja viestinnän avulla siihen, että kaikki triathlontoimijat asennoituvat kielteisesti dopingiin, sen käyttöön ja reilun pelin sääntöjä rikkovaan toimintaan. Suomen antidopingsäännöstö velvoittaa Liittoa tekemään antidopingohjelman sekä toteuttamaan sitä toiminnassaan. SUEK:n rooli on arvioida lajiliittojen antidopingohjelmia ja raportoida näistä Opetus ja kulttuuriministeriölle (OKM). OKM:n yleisavustukseen kuuluu laadullinen arviointi ja Antidopingohjelman arviointi on osa toiminnan laadullista arviointia.

"Olen hyvin iloinen, että Suomen Triathlonliitto on tehnyt ja julkaissut päivitetyn antidopingohjelmansa. Aktiivisena liittona olimme mukana lajiliittojen antidopingohjelman pilottiprojektissa ja käyneet projektin aikana aktiivista keskustelua SUEKin asiantuntijoiden kanssa. Ohjelma antaa vakaan selkänojan lajin ja Liiton urheilulliselle toiminnalle", toteaa toiminnanjohtaja Kaisa Tamminen.

Liiton antidopingohjelman vastuuhenkilö on Pasi Raatikainen.

Suomen Triathlonliiton Antidopingohjelma