SUOMEN TRIATHLONLIITTO RY:n SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN KOKOUSKUTSU

26.10.2016

SUOMEN TRIATHLONLIITTO RY:n SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN KOKOUSKUTSU JA ASIALISTA

Aika 27.11.2016 klo 13.00
Paikka: Burkert Oy:n kokoustila, Atomitie 5, 00370 Helsinki

ESITYSLISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS
2. JÄRJESTÄYTYMINEN
3. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
4. OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN
5. LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN
6. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
7. TULEVAN VUODEN TOIMINTASUUNNITELMASTA PÄÄTTÄMINEN
8. TULEVAN VUODEN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUISTA JA KERTAKAIKKISESTA JÄSENMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN
9. MATKAKORVAUKSISTA JA KOKOUSPALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN VUODELLE 2017
10. TULEVAN VUODEN TULO- JA MENOARVIOSTA PÄÄTTÄMINEN
11. LIITTOHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JOKA TOINEN VUOSI (Puheenjohtaja on erovuorossa).
12. LIITTOHALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE
13. KAHDEN (2) TILINTARKASTAJAN JA HEIDÄN VARAMIESTENSÄ VALITSEMINEN (Toisella tilintarkastajalla tulee olla KHT- tai HTM -pätevyys)
14. HALLITUKSEN MUUTOSESITYS LIITON SÄÄNTÖIHIN (hallituksella ei ole muutosesityksiä liiton sääntöihin).
15. KÄSITELLÄÄN LIITTOHALLITUKSEN JA JÄSENSEUROJEN ESITTÄMÄT ASIAT ( esityksiä ei ole ).
16. MUUT MAHDOLLISET ASIAT
17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
 
27.10.2016

Suomen Triathlonliito r.y. hallitus