Mitä Triathlonliitossa tehdään?

9.4.2021


Liitto edustaa triathlonurheilua Suomessa ja ulkomailla.

Silloin tällöin törmää kysymykseen – mitä triathlonliitossa tehdään tai miten minä hyödyn liiton toiminnasta. Liiton tehtävänkuva on erittäin laaja ja liitto edustaa niin lajia kuin urheilijoitakin useassa eri kotimaisessa ja ulkomaisessa organisaatiossa. Lisäksi liitto kehittää lajia ja pyrkii lisäämään sen suosiota mm. tukemalla seuratoimijoita ja kotimaisten kilpailujen järjestäjiä. Avaamme laajemmin liiton tehtäviä tämän vuoden aikana. Ensimmäisenä haluamme kuitenkin kertoa kahdesta liiton työstä, jotka eivät kokonaisuudessaan ole suuria, mutta vaativat eritysosaamista ja kuvaavat hyvin liiton toimintojen laajuutta.

Antidopingohjelma

Triathlonliitto teki uuden antidopingohjelman 2017, sillä se tulee noudattaa Suomen antidopingsäännöstöä ja kaikilla OKM:n yleisavustusta saavilla liikuntajärjestöillä tulee olla oma antidopingohjelma. Liiton tehtävänä antidopingohjelman mukaan on tiedottaa, valvoa ja opastaa sekä kouluttaa triathlonharrastajia kaikessa antidopingiin liittyvissä asioissa. Tästä syystä esim. kaikkien liiton toimihenkilöiden, maajoukkueurheilijoiden sekä heidän valmentajiensa tulee suoritta Puhtaasti Paras koulutus! Liiton antidopingtoiminnasta vastaa toiminnanjohtaja. Lue Antidopingohjelmasta

Luokittelu

Luokittelu on tärkeä osa paraurheilua, sillä sen avulla toimintakyvyltään erilaisille urheilijoille luodaan mahdollisimman tasapuoliset lähtökohdat kilpailutilanteessa. Paratriathlonissa luokittelulla selvitetään urheilijan toimintarajoitteiden (vamman) soveltuvuutta lajiin ja jaetaan toimintakyvyltään erilaiset urheilijat eritasoisiin kilpailuluokkiin. Triathlonliitto vastaa kansallisesta luokittelusta sekä siihen liittyvistä prosesseista. Tämä työ vaatii eritysosaamista ja kouluttautumista. Liitto onkin tehnyt vuoden verran työtä luokitteluprosessin ja -tietouden lisäämiseksi. Liiton tavoitteena on saada oma lajiin oma luokittelija ja kehittää edelleen sekä kansallisen että kansainvälisenluokittelun prosessia.Liiton luokitteluprojektista vastaa toiminnanjohtaja Lue luokittelusta: