Kurinpitovaliokunnan toimintakatsaus

1.4.2021

Kurinpitovaliokunnan toimintakatsaus

Suomen Triathlonliiton kurinpitovaliokunta on käsitellyt talven 2020-2021 aikana kolme tapausta. Kurinpitovaliokunta on vuosikokouksen nimeämä itsenäinen elin, joka käsittelee mahdolliset riitatilanteet ja mahdollisesti rangaistusmenettelyä vaativat tilanteet ja antaa toimenpidesuosituksen Triathlonliiton hallitukselle.

Ensimmäinen tapaus

Ensimmäinen tapaus käsitteli toisen toimijan harjoitusohjelman mahdollista luvatonta kopiointia ja hyödyntämistä ja toimintaa sovintomenettelyn aikana. Päätös ja perusteet on annettu osapuolille kirjallisesti tiedoksi. Tapauksessa annettiin kirjallinen varoitus.

Lisäksi yleisellä tasolla kurinpitovaliokunta pitää tärkeänä lajin parissa seuraavia periaatteita:

- valmentajat tai muut lajitoimijat eivät kopioi /plagioi toisten tuotteita /ohjelmia;

- mikäli erimielisyys syntyy, osapuolet eivät laajenna riitaansa valmennettavien tietoon tai esim. Facebook -foorumeille;

- osapuolet suhtautuvat myönteisesti sovitteluun ja sovinnon hakemiseen.

Toinen tapaus

Toinen tapaus koski epäilyä epäurheilijamaisesta ja epäeettisestä käytöksestä. Päätös ja perusteet on annettu osapuolille kirjallisesti tiedoksi.

Lisäksi yleisellä tasolla kurinpitovaliokunta pitää tärkeänä lajin parissa seuraavia periaatteita:

- lajin parissa toimivat seurat ja henkilöt vaalivat hyvää urheiluhenkeä, reilun pelin periaatteita ja hyvää lajihenkeä triathlonin parissa;

- toisia lajitoimijoita ei haukuta, mustamaalata eikä muutoinkaan moitita. Kritiikkiä saa esittää, mutta rakentavasti;

- kaikki osapuolet pyrkivät ratkomaan mahdolliset erimielisyydet neuvottelemalla ja sopimalla.

Kolmas tapaus

Kolmas tapaus koski valmentajan epäeettistä toimintaa valmennettavia kohtaan. Kurinpitovaliokunnan päätösehdotuksen mukaisesti valmentaja asetetaan kuuden kuukauden toimitsija- ja kilpailukieltoon alkaen 1.4.2021.

Triathlonliiton toiminnassa on nollatoleranssi kaikelle syrjinnälle, kiusaamiselle, häirinnälle, hyväksikäytölle ja epäasialliselle käytökselle.

 

Suomen Triathlonliitto ry:n ja Kurinpitovaliokunnan puolesta,

Tatu Koistinen

Hallituksen puheenjohtaja

Suomen Triathlonliitto