Kokouskutsu Suomen Triathlonliiton syyskokous 2020

20.10.2020

Kokouskutsu 20.10 .2020

Suomen Triathlonliiton syyskokous 2020

Aika           Sunnuntai 22.11.2020

                   klo 12.00 Suomen Triathlonliiton syyskokous

Paikka         Kokous pidetään etänä Zoomin välityksellä

Koronatilanteen vuoksi Suomen Triathlonliiton syyskokoukseen osallistuvilta edellytetään ennakkoilmoittautumista valtakirjakyselyn kautta la 14.11.2020 mennessä. Ilmoittautuminen perustuu väliaikaiseen lakiin:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200290

Kaikista ehdokkaista tullaan tekemään esittely 16.11.2020.

Linkki valtakirjakyselyyn: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=McR9eTlppU26PJVkRkzPaxmXOtXFCjhBqgyO9DyhKPVUQ09DTTlDUjBJODNLRExNNE05SjRPMERVMiQlQCN0PWcu

 

Liitteet