Syyskokous valitsi uuden hallituksen ja hyväksyi vuoden 2020 Toimintasuunnitelman ja talousarvion

26.11.2019

Triathlonliiton syyskokous pidetiin 23.11.2019 Sporttitalossa

Sääntömääräisen kokouksen asialistalla oli vuoden 2020 jäsenmaksuista päättäminen, toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen, hallitusjäsenten valinta sekä sääntöjen hyväksyminen.

Vuoden 2020 jäsemaksut

Triathlonliiton jäsenmaksusta keskusteltiin pitkään. Onko nykyinen järjestelmä hyvä vai tulisiko järjestelmää muuttaa siten että, jäsenmaksu ja kilpailulisenssi olisivat eri asioita? Missä kisoissa vaaditaan liittojäsenyyttä ja miten saadaan seurat maksamaan sääntöjen mukaisen jäsenmaksun? Haasteena on se, että esim. liitolla ei ole pääsyä seurojen rekistereihin ja tieto seurojen jäsenmääristä perustuu Suomisportin tietoihin. Tämä on myös se tieto, jonka liitto ilmoittaa OKM:n tukihakemukseen. Kokouksessa ehdotettiin mm. sitä, seurojen tulee kerätä myös omat jäsenmaksunsa Suomisportin kautta. Asia herätti paljon keskustelua. Pitkällisen keskustelun pohjalta päätettiin, että seuran tulee hoitaa liiton jäsenmaksu Suomisportin kautta. Päätettiin myös perustaa hallituksen ulkopuolinen työryhmä, jonka tehtävänä on tehdä ensi vuoden syykokoukseen esitys liiton mahdollisesta jäsenmaksu / lisenssimaksumuutoksesta.

Päätös vuoden 2020 jäsenmaksujen osalta oli:

20 € per aikuisjäsen, 10 € per juniorijäsen (vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneet nuoret) ja minimimaksu on edelleen 6 jäsentä eli 120 €. Seuran tulee maksaa liittojäsenmaksut Suomisportin kautta.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Syyskokous keskusteli Toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista. Talousarvion kohdalla todettiin, että taloudesta on vaikea muodostaa kokonaiskuvaa tässä vaiheessa vuotta, koska kaikki tulipäätökset tulevat joko loppuvuodesta 2019 tai alkuvuodesta 2020. Talousarvion kohdalla on myös hyvä muistaa, että esimerkiksi matka-ja majoituskulut muodostuvat valtaosin urheilijoiden saamasta huippu-urheilutuesta, jonka Olympiakomitea maksaa liiton tilille urheilijoiden menotositteiden perusteella. Myös muut tuet kuten ETU-tuet ja Urheiluopistosäätiön tuki maksetaan liitolle jälkikäteen ja niiden menot koostuvat lähes kokonaan matka-ja majoituskuluista. Keskustelun päätteeksi syyskokous hyväksyi alustavan talousarvion.

Toimintasuunnitelma 2020 on rakennettu kolmen painopisteen avulla. Nämä painopistealueet ovat valikoituneet siihen sekä Huippu-urheiluyksikön palautteen, Olympiakomitean strategian mukaan ja OKM:n avustusmuutoksen takia. Kokouksessa otettiin myös esille haaste siitä, että kaikki harrastajat eivät näy liiton rekistereissä eli harrastajamääriä on erittäin vaikea todentaa esimerkiksi OKM:n suuntaan. Toimintasuunnitelma 2020 hyväksyttiin.

Halitusjäsenten vaalit

Triathlonliiton hallitus koostuu puheenjohtajasta sekä seitsemästä jäsenestä. Hallitusjäsenten kausi kestää kaksi vuotta ja vuosittain neljä henkilöä on erovuorossa. Tänä vuonna erovuorossa olivat Ferrix Hovi, Matti Hurula, Tomi Elo ja Mika Luoto. Erovuoroisista Ferrix Hovi, Tomi Elo ja Mika Luoto valittiin jatkamaan hallituksen jäseninä vuosina 2020-2022. Matti Hurula ei ollut enää ehdolla jatko kausiksi, joten hänen tilalleen syyskokous valitsi Teisko Triatlonin Heikki Sanelman. Hallituksessa jatkavat viime vuonna valitut puheenjohtaja Susanna Blomberg ja hallituksen jäsenet Tatu Koistinen, Juuso Kutvonen ja Sanna Myllylä.

Suomen Tritahlonliiton toimintasäännöt

Suomen Olympiakomitean asiantuntija Petri Heikkinen on käynyt liiton säännöt läpi ja ehdottanut niihin päivityksiä. Syyskokous käsitteli muutokset ja hyväksyi ne yksimielisesti.

Kurinpitovaliokunta

Uusien sääntöjen myötä liitolle suositeltiin Kurinpitosääntöjen tekemistä ja Kurinpitovaliokunnan perustamista. Syyskokous hyväksyi Kurinpitosäännöt ja valitsi Kurinpitovaliokunnan vuodeksi 2020. Sen jäsenet ovat Mika Taberman, Matti Hurula, Esa Ojala ja Petri Simonen.