Triathlonliiton SM-kilpailuiden hakuprosessi -miksi joku järjestäjä saa kisat, mutta toinen ei?

19.9.2019

Prosessista yleisesti:

Triathlonliitto hakee SM-kilpailuiden järjestäjiä julkisella hakuprosessilla. Hakemusten lisäksi SM-hakua ohjaa Kilpailujenjärjestämissäännöt ja niissä olevat vaatimukset, jotka kisan tulee täyttää.  Arvioitaessa hakemuksia käytetään niin määrällisiä kuin laadullisiakin kriteereitä. Hauvaiheessa on ilmoitettu, että hakemuksissa esiintyviä tietoja käytetään vain hakuprosessissa. Tästä syystä kaikkia tietoja ei voida julkaista.

SM-kisavalinnoista vastaa hallitus. Jos joku hallituksen jäsen on itse kisahakija, hän ei osallistu hakuprosessiin.

Kaikki hakijat ovat saaneet perustelut siitä, miksi joku järjestäjä valittiin kisajärjestäjäksi tai miksi jotain kisaa ei ehkä järjestetä lainkaan.

2020 kisavalinnat / valitsematta jääneet kisat

Tänä vuonna valintoja tehdessä hallitus käytti Kilpailujenjärjestämissääntöjen lisäksi seuraavia näkökulmia. Näkökulmien tavoitteina oli valitsijoiden yhteinen halu viedä lajia eteenpäin.

Kisoja arvioitiin seuraavin perustein:

  • kisoja on eri alueilla
  • kisoja on eri järjestäjillä
  • kisojen ajankohta suhteessa muihin hakijoihin ja kisakauteen
  • uusiutuminen ja uudet kisaympäristöt
  • kilpailullisen laadun maksimointi, esim. kansainväliset PRO-kirittäjät.
  • kisajärjestäjien aiemmat onnistumiset
  • kokemukset ja mielipiteet osallistujilta
  • SM-kisan arvostuksen ylläpito etc.
  • taloudelliset seikat liiton näkökulmasta (liitolle aiheutuvat kulut SM-kisoista)

Tietäen, että jokaisella ihmisellä niin hallituksessa kuin foorumeilla on omat ja hyvin perustellut mielipiteensä, päätösten lopputulos on aina kompromissi eri näkökulmista.