Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuuslaki

Uusi yhdenvertaisuuslaki astui voimaan voimaan 1.1.2015. Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.

"Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä" (yhdenvertaisuus.fi)

Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää kaikilta avustusta saavilta urheilujärjestöiltä voimassa olevaa yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Lisätietoa yhdenvertaisuuslaista ja muista siihen liittyvistä laeista saa osoitteesta yhdenverisuus.fi nettisivuilta

PDF-tiedostoSuomen Triathlonliitto yhdenvertaisuus_tasaarvosuunnitelma 2017_2019.pdf (214 kB)
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2017 – 2019