Suomen Cup 

SUOMEN CUP KILPAILUMATKAT JUNIORIT

Supersprint tai sprintti (=pikamatka)

Uinti 300 - 750m

Pyöräily 6 - 20km

Juoksu 2 – 6km


T/P 19

Supersprint tai sprintti (=pikamatka)

Uinti 300 - 750m

Pyöräily 6 - 20km

Juoksu 2 - 6km


T/P 17

Supersprint tai sprintti (=pikamatka). Järjestetään 19-sarjan yhteydessä, osa kisoista supersprint-matkalla.

Uinti 300 - 750m

Pyöräily 6 - 20km

Juoksu 2 - 6km


T/P 15

Supersprint

Uinti 200 - 400m

Pyöräily 5 - 15km

Juoksu 1.5 - 4km


T/P 13

”Supersprint”

Uinti 200 - 400m

Pyöräily 3 - 10km

Juoksu 1 - 3km


T/P 11

”Supersprint”

Uinti 100- 300m

Pyöräily 1 - 6km

Juoksu 0,5 - 2km


Suomen Cupin pisteenlasku

Suomen Cupin pisteenlaskussa lasketaan mukaan 3-4 kisaa riippuen ikäluokasta. Pistelaskussa voittaja saa 13 pistettä ja sen jälkeen pisteytys menee: 11 pistettä (2.), 9 pistettä (3.), 7 pistettä (4.), 6 pistettä (5.), 5 pistettä (6.), 4 pistettä (7.), 3 pistettä (8.), 2 pistettä (9.) ja1 pistettä (10.).

Suomen Cupin kokonaiskilpailun ikäsarjat

Suomen Cupin kokonaispisteiden laskussa on vähemmän sarjoja kuin muissa liiton alaisissa kilpailuissa. Cupin kokonaispisteissä lasketaan yhteen 17 - ja 19 - vuotiaat sekä 23 - vuotiaat ja avoin sarja. Ikäluokissa sarjat ovat: 20-34, 35-44, 45-54, 55-64 sekä yli 65 v.

Palkintorahat

N/M -23 & avoin yhteisesti kolmelle parhaalle naiselle ja miehelle 500€, 300€, 100€.

N/M -19 & 17 – yhteisesti sarjojen kolmelle parhaalle tytölle ja pojalle 400€, 250€, 100€.

 (ko. sarjojen yhteenlaskettujen tulosten perusteella rahapalkinnot eli ei erikseen 17v ja 19v sarjalle)

Muissa sarjoissa jaetaan pokaalit ja kunniakirjat.

Suomen Cupin Sääntöjä:

 • Cup on avoin kaikille liiton alaiseen seuraan kuuluville liiton jäsenmaksun maksaneille urheilijoille sekä kansainvälisen lisenssin omaaville ulkomaalaisille (15v. ja nuoremmissa sarjoissa Cupin kisoissa ei ole jäsenyyspakkoa, mutta SM-kisoissa on)
 • Urheilija voi osallistua kesän aikana useamman sarjan kisoihin, pisteet lasketaan kuitenkin sarjassa, jossa urheilija kilpailee ko. osakilpailussa.
 • Cupin kilpailuihin voivat osallistua myös ulkomaalaiset, mutta pisteitä he eivät voi kerätä.
 • Ikäluokissa N/M23&yleinen ja N/M 19&17 kolmen ensimmäisen kohdalla tasapisteet ratkaistaan seuraavalla tavalla:
  • Kokonaiscupissa kilpailijoiden mahdollisesti päätyessä samaan pistemäärään sijoitukset ratkaisee yksittäisen osakilpailun paras sijoitus ja mikäli nämäkin ovat samat, ratkaisee seuraavaksi paras sijoitus jne. Jos tulokset ovat edelleen tasan, silloin katsotaan sarjan viimeisen osakilpailun sijoitukset.
 • Kunkin yksittäisen osakilpailun järjestäjä vastaa kilpailussaan jaettavista palkinnoista.
 • Jokaisessa Cup- tapahtumassa noudatetaan kunkin tapahtuman omia ohjeita ja sääntöjä sekä Suomen Triathlonliiton yleisiä sääntöjä sekä Suomen Cupin erityisiä tarkennuksia sääntöihin.
  Kilpailunjärjestäjä on velvollinen tiedottamaan kilpailun säännöistä ja reiteistä kilpailijoita.
 • Cupin lopputuloksien parhaiden palkitsemisesta vastaa Triathlonliitto. Yksittäisten kilpailujen osalta palkinnoista vastaa kilpailunjärjestäjä.
 • Cupin tilanne sekä loppupisteet löytyvät Triathlonliiton sivuilta.

Yleiset säännöt​

Cupin osakilpailuissa noudatetaan Suomen Triathlonliiton sääntöjä.
Lisäksi alle 15- vuotiaiden sarjoissa on muutama erillinen sääntö.
Erityisesti peesikilpailuiden  välinesääntöihin ja peesikieltokilpailuiden peesirajoituksiin pitää osallistujien kiinnittää huomiota.

Kaikilla samassa lähdössä olevilla on oikeus peesata toisiaan sarjoista riippumatta. Eri aikaan lähteneitä kilpailijoita taas ei saa peesata, vaikka he olisivatkin reitillä samaan aikaan!
Kierroksella  ohitetut eivät saa peesata ohittajia eivätkä myöskään häiritä heitä.
Muutoin kilpailun tuomarit voivat poistaa heidät kilpailusta.

Ohjaustanko peesivapaissa kilpailuissa

Ainoastaan perinteiset ohjaustangot ovat sallittuja. Ohjaustankojen päät tulee olla tulpattuja.
Lisätangot ovat sallittuja, jos ne eivät ylitä jarrukahvojen ulointa linjaa.
Lisätankojen tulee olla tehdasvalmisteisesti yhdistettynä toisiinsa.
Jarrukahvoja ei saa liittää lisätankoihin.
Lisätangon korkeimman kohdan ja kynärtukien matalimman kohdan korkeusero vaakasuunnassa ei saa olla yli 10 cm.
Vesipulloja ei saa kiinnittää ohjaustankoon tai lisätankoon.

Välineet 11-, 13-, ja 15- sarjoissa.

Kaikki lisätangot ovat kiellettyjä. Vain tavanomainen kilpapyörän ohjaustanko sallitaan. Ristiriitatilanteissa tangon tavanomaisuuden määrittää ylituomari.

Myös aika-ajopyörä ja levykiekot tms. sekä profiililtaan yli 55mm korkeammat vanteet ovat kiellettyjä, vaikka kyseessä olisi peesikieltokilpailu (vanteina on siis käytettävä tavallisia pinnakiekkoja).

Suomen Triathlonliiton peesisääntö

Peesikieltoalue on kotimaan kilpailuissa 3 m sivusuuntaan x 10 m edellä ajavan takapyörän takareunasta takana ajavan etupyörän etureunaan. Kilpailijan ohitus katsotaan tapahtuneeksi, kun ohittavan etupyörän taso ylittää ohitettavan vastaavan tason. Ohituksen jälkeen ohitetun on 30 metrin matkalla jättäydyttävä 10 metrin päähän ohittajan takapyörän reunasta. Jättäytymisen aikana ajolinjan muuttaminen vasemmalle katsotaan peesaukseksi.

Kilpailijan aloittaessa edellä ajavan kilpailijan (kilpailijoiden) ohituksen, tulee varmistua ohituksen olevan turvallisen. Kilpailijan on ohitettava edellä ajava ajoryhmä koko sen matkalta ja vasta lopuksi siirryttävä ajolinjalle radan oikeaan laitaan. Ohituksen tulee olla vauhdiltaan koko-aikaisesti eteenpäin vievää ja nopeampaa, kuin ohitettavien. Ohitettavan ajoryhmän väliin siirtyminen on kielletty. Tästä sääntörikkomuksesta (= peesirikkomus) seuraamuksena on peesirangaistus.

Rinnakkain ajaminen on kielletty ja se tulkitaan peesaukseksi.

Peesikieltomatka muihin ajoneuvoihin on 35 m.

Peesirangaistukset määritellään kilpailukohtaisesti.

Nuorten supersprint -kisoissa suositeltu peesirangaistus on 1 minuutin sakko pyörä-juoksu- vaihdon yhteydessä. Kilpailun ylituomari määrää kuitenkin kilpailukohtaisesti käytetyn rangaistuksen.