Triathlonliitolle uusi yhdenvertaisuussuunnitelma

4.12.2020

AMK opinnäytetyönä tehty yhdenvertaisuussuunnitelma Suomen Triathlonliitolle vuosille 2020-2022 on nyt julkaistu. Painopistealueina näillä vuosille ovat syrjinnän ja häirinnän ennaltaehkäisy, vammaisurheilun ja soveltavan liikunnan lisääminen uusiin seuroihin sekä naisten osuuden lisääminen tuomaritoiminnassa, hallitustyöskentelyssä ja huippuvalmennuksessa.

Pohjana huhtikuun kartoitus

Keväällä 2020 Triathlonliitto teetti kyselyn jäsenseuroilleen yhdenvertaisuuden eri osa-alueista. Kyselyyn vastasi 36 henkilöä, joista lähes kaikki (97,2 %) oli itse lajin harrastajia tai kilpaurheilijoita. Noin viidesosa vastaajista (19,4 %) valmensi tai toimi seurassa muissa tehtävissä.

Tuloksista voidaan nähdä, että ilmapiiri seuroissa on hyvä, moniarvoinen ja avoin: Ihmiset tervehtivät toisiaan, valmentaja huomioi kaikki osallistujat ja uudet harrastajat otetaan hyvin vastaan. Naisilla ja miehillä koetaan olevan yhtäläiset mahdollisuuden harrastaa, kilpailla ja toimia seuran valmentajina tai muissa tehtävissä. Vastaajissa oli suurin piirtein yhtä paljon naisia ja miehiä.

Kehityskohteet

Huomiota vaativia osa-alueita sen sijaan ovat syrjinnästä ja häirinnästä puhuminen, sen ennaltaehkäisy ja valmiiden toimintatapojen sopiminen mahdollisiin väärinkäytöksiin. Tämän lisäksi alle neljäsosassa vastaajien seuroissa oli vammaisurheilua tai soveltavaa liikuntaa. Nämä asiat valittiin tärkeimmiksi kehityskohteiksi ja niille valittiin aikataulutetut toimenpiteet. Lajiliiton lisäksi jokainen seura, valmentaja, vanhempi ja urheilija voi omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että jokainen kokee itsensä tervetulleeksi lajin pariin henkilökohtaisista ominaisuuksistaan huolimatta.

Kolmanneksi painopistealueeksi valikoitui naisten määrän lisääminen lajin tuomaritoiminnassa, hallitustyöskentelyssä ja huippuvalmennuksessa, sillä tällä hetkellä nämä ovat kovin miesvaltaisia.

Seuranta

Näiden teemojen äärellä tehdään työtä seuraavat vuodet ja keväällä 2022 tehdään uusi kysely, johon toivotaan laajaa vastaajajoukkoa. Näin nähdään, onko kehitystä tapahtunut ja valitaan painopisteet seuraaville vuosille.

Koko yhdenvertaisuussuunnitelma ja kartoituksen tulokset ovat nähtävissä liiton sivuilla: https://www.triathlon.fi/triathlonliitto/yhdenvertaisuussuunnitelma/